slogan

Co je to IDEATHON UTB?

Ideathon je intenzivní 24hodinový workshop, který dává studentům příležitost v krátkém čase vyřešit naléhavé výzvy naší doby. Účastníci workshopu pracují v týmech a díky vzájemné spolupráci navrhují pomocí design thinkingových metod a inovativních postupů řešení zadaných výzev.
Ideathon pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s TIC Zlín a agenturou CzechInvest.

Proč to děláme?

Chceme propojit studenty napříč fakultami a obory naší univerzity spolu s lokálními institucemi. Díky moderním metodám mohou pomoci vyřešit výzvy města a okolí, ve kterém žijí a studují. Rádi bychom docílili dlouhodobé spolupráce studentů s institucemi a propojili je s reálnou praxí. Akce proběhne v prostorách Technologického inovačního centra Zlín.
»  CHCI SE PŘIHLÁSIT

Kdo může přihlásit výzvu?

Ideathon otevíráme institucím a organizacím ze Zlínského kraje z nekomerčního sektoru. Během měsíce září mohou instituce přihlašovat své výzvy a studenti si budou moci během října zvolit, kterých 5 témat z přihlášených výzev budou zpracovávat.
Účast na Ideathonu je pro všechny zadavatele zdarma, ale je třeba počítat s časovou investicí v podobě vypracování zadání, představení vybraných témat účastníkům a účastí v porotě během konání akce.

YOUNG A FRESH!

Jaká témata nás v tomto roce zajímají?
V roce 2021 byla témata zaměřená na smart a eko výzvy! Rok 2022 je rokem evropského předsednictví a zároveň Evropským rokem mládeže. Proto letošní témata výzev budou zacílena právě na mladé lidi a zároveň musí mít společenský dopad pro Zlínský kraj či město Zlín, jeho obyvatele a okolí. Zároveň chceme, aby řešená témata byla po po skončení Ideathonu implementována – studenti zajistí zpracování, instituce financování a realizaci.
Ze všech došlých výzev si studenti pomocí hlasování vyberou ke zpracování pět témat.