UPPER je komunitní prostor, který podporuje kreativce na Zlínsku. Prostor pro studenty a absolventy z UTB ve Zlíně pro nastartování vlastního podnikání. Poskytujeme konzultace v oblasti kreativních průmyslů (design, audiovize, animace, marketingová komunikace). Díky naší poloze v TIC Zlín dokážeme propojit mnohé kreativní nápady s ostatními.
Univerzita Tomáše Bati je otevřenou a flexibilní vysokou školou, kterou rozvíjíme na základě pětice ústředních hodnot: podnikavosti, otevřenosti, užitečnosti, tvořivosti a odpovědnosti. Budujeme univerzitu s pevným renomé ve vzdělávacím systému vysokoškolského vzdělávání, zajišťujeme kvalitní výzkum, rozvíjíme přirozené mezinárodní prostředí, a to při zachování sociální odpovědnosti uvnitř i navenek. UTB nejen, že sama podniká, ale podporuje vznik start-up firem svých studentů i absolventů.
Progresivní proklientská agentura tvořící a implementující Regionální inovační strategii Zlínského kraje a promující kvalitu života ve Zlínském kraji s akcentem na studium, podnikání a profesní růst.
Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice.
Zlínský kraj se v rámci Regionální inovační strategie Zlínského kraje specializuje mimojiné na progresivní design produktů, technologií a procesů, čímž se rozumí tvorba produktů, vývoj technologií a procesů, které jsou založeny na základních principech designérské tvorby (důraz na funkci, estetický rozměr, ekonomický rozměr, přítomnost emocí, jedinečnost a originalita). Jejím primárním hybatelem je kreativita, celostní přístup k uspokojení potřeb zákazníka, jehož důsledkem je uživatelský zážitek.

Akce se koná pod záštitou ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.